Surasak Montree 
Admin
ระบบแจ้งความจำนงเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
ปีการศึกษา 2565
บันทีกข้อมูล/พิมพ์ ม.1 ห้องเรียนปกติ
บันทีกข้อมูล/พิมพ์ ม.4 ห้องเรียนปกติ
นักเรียนที่เป็นนักฟุตบอลระดับชั้น ม.3 ให้เลือก ม.1 ห้องเรียนปกติ
นักเรียนที่เป็นนักฟุตบอลระดับชั้น ม.4,5,6 ให้เลือก ม.4 ห้องเรียนปกติ