Surasak Montree
Admin
เลขประจำตัวนักเรียน
เลขประจำตัวประชาชน
โปรดอ่าน
  • กรุณาใช้ Google Chrome หรือ Mozilla Firefox เท่านั้น
  • กรณีที่นักเรียนใส่เลขประจำตัวประชาชนแล้วไม่สามารถเข้าระบบได้ ให้ทดลองไม่ต้องใส่เลขประจำตัวประชาชน
  • นักเรียนชั้นเคลื่อนที่ยังไม่มีเลขประจำตัวนักเรียน ให้ใช้เลขประจำตัวชั่วคราว 6400xx ที่ทางโรงเรียนกำหนดให้ โดยไม่ต้องใส่เลขประจำตัวประชาชน
แจ้งปัญหาในกรณีไม่สามารถเข้่าระบบได้ พิมพ์ปัญหาพร้อมเลขประจำตัวนักเรียนและเลขประจำตัวประชาชนไว้ แล้วเจ้าหน้าที่จะแก้ไขให้ในภายหลัง