การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562


การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 21
ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ปีการศึกษา 2562

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม – 13 กันยายน 2562 โดยขอรับระเบียบการและใบสมัครได้ที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เลขที่ 54 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0 2277 3690, 0 2277 3692 ต่อ 116 โทรสาร 0 2194 0972 หรือรับไฟล์ระเบียบการแข่งขันและใบสมัคร ได้ที่ http://www.surasak.ac.th , http://www.romchatra.com สอบแข่งขันในเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 และ วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562อ่านต่อ...

ใบสมัครแข่งขัน ใบเปลี่ยนตัว ระเบียบการแข่งขัน

กรุณาใช้โปรแกรม Chrome หรือ Firefox รุ่นล่าสุดเท่านั้น

 
ขั้นตอนที่
1
ขั้นตอนที่
2
 
ขั้นตอนที่
3
 

ขั้นตอนที่
4
 
ตรวจสอบที่นั่งสอบใช้รหัสใบสมัคร
หรือชื่อโรงเรียน หรือเชื่อผู้เข้าสอบ
ขั้นตอนที่
5