การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 931026591 วันที่สมัคร : 2019-09-16 14:00:13
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จังหวัดเชียงราย
431KB
2019-09-16 14:02:03
ส่งเอกสาร 2019-09-16 14:02:03
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 13:31:40
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10739 ด.ญ. ธีรินทร์รัตน์ ทวิพรชัย ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 4
2. 10740 ด.ช. วนทรรศน์ ธนทรัพย์สิน ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 5
3. 10741 ด.ญ. ศิริกุล เตชะธีภาวัฒน์ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 6
4. 20859 ด.ญ. ณัฏฐ์ธนัน ปานมาก ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 25 - 6313 6 3 19
5. 20860 ด.ญ. พิชชาภา สัมพันธ์นุกูล ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 25 - 6313 6 3 20
6. 20861 ด.ญ. สุขกัญญา วรรณสม ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 25 - 6313 6 3 21