การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 57220231 วันที่สมัคร : 2019-09-13 11:12:46
โรงเรียนพรศิริกุล จังหวัดตรัง
298KB
2019-09-13 11:20:33
ส่งเอกสาร 2019-09-13 11:20:33
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 14:01:02
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10423 ด.ญ. จันทกานต์ คล้ายริน ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 6217 6 2 3
2. 10424 ด.ญ. หนึ่งน้ำพุทธ เจริญกุล ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 6217 6 2 4
3. 20462 ด.ช. ศรันวัชร วงศ์สุวัฒน์ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 14 - 515 5 1 7