การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 4207445697 วันที่สมัคร : 2019-09-17 15:18:58
โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
400KB
2019-09-17 16:59:47
ส่งเอกสาร 2019-09-17 16:59:47
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 14:01:13
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10116 ด.ญ. ณัฐรดา ลาภมูล ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 11
2. 10117 ด.ญ. ปรียานัน นวลป้อง ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 12
3. 10118 ด.ญ. สุชาวดี ช่วยชูใจ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 13
4. 20113 ด.ญ. ชนาฑิกา เหล่าเจริญทรัพย์ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 8
5. 20114 ด.ช. นันท์มนัส สดคำ ป.5 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 9
6. 20115 ด.ช. สรวิชญ์ ชูจันทร์ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 10