การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 4150965613 วันที่สมัคร : 2019-09-12 14:07:55
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
588KB
2019-09-12 15:03:47
ส่งเอกสาร 2019-09-12 15:03:47
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 13:56:11
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10165 ด.ญ. ทักษพร พรหมกร ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 25
2. 10166 ด.ช. ธนวัฒน์ นุชดารา ป.1 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 26
3. 10167 ด.ช. พิภู ว่องไวไพโรจน์ ป.2 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 27
4. 20173 ด.ช. กฤษฏิ์เมธา คงถาวร ป.5 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 423 4 2 33
5. 20174 ด.ญ. กุสุมา ยานุ ป.4 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 423 4 2 34
6. 20175 ด.ช. ณัฏฐพล ศรีอรุณลักษณ์ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 423 4 2 35