การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 3952512407 วันที่สมัคร : 2019-09-02 10:08:09
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี
764KB
2019-09-02 10:27:46
ส่งเอกสาร 2019-09-02 10:27:46
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-23 09:16:23
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10506 ด.ช. นรฤทธิ์ วิทยายนต์ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 16
2. 10507 ด.ช. พิหเคนทร์ ตรีวิเศษปิยพร ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 17
3. 10508 ด.ช. อัมรินทร์ น้อยปั่น ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 18
4. 20560 ด.ช. ชยาวีร์ ถาวรประชา ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 523 5 2 35
5. 20561 ด.ช. ธนวัตร ธรรมพิทักษ์กร ป.5 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 524 5 2 1
6. 20562 ด.ช. เจษฎาภรณ์ สิงห์คุ้ม ป.5 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 524 5 2 2