การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 3793226712 วันที่สมัคร : 2019-09-16 17:09:32
โรงเรียนวัดหนองใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
282KB
2019-09-16 17:11:49
ส่งเอกสาร 2019-09-16 17:11:49
ตรวจสอบเอกสาร 2019-10-08 01:30:00
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10102 สิริวิมล พลชัย ป.2 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 32
2. 10104 จตุรวิทย์ โทหัด ป.2 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 34
3. 10106 วิรัลยา แซ่โค้ว ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 1
4. 20105 ด.ช. พุทธบุตร มาระสาร ป.5 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 35
5. 20107 ด.ญ. วิปัรศยา แก้วเพชร ป.5 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 2
6. 20108 ด.ช. ภัทรพล ปาณะลักษณ์ ป.5 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 3