การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 3773100284 วันที่สมัคร : 2019-09-18 15:39:02
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จังหวัดชัยนาท
169KB
2019-09-18 15:42:10
ส่งเอกสาร 2019-09-18 15:42:10
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 14:07:41
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10412 ด.ญ. พรีภาว์ คำทับทิม ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 27
2. 10413 ด.ญ. ภรณ์ภัสสรณ์ กาญจนาศักดิ์ชัย ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 28
3. 10414 ด.ญ. ศุภวรรณ์ ผลพงษ์ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 29
4. 20446 ด.ช. ฐิติพันธ์ สายสวรรค์ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 514 5 1 26
5. 20447 ด.ช. ภานรินทร์ เริงขวัญ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 514 5 1 27
6. 20448 ด.ญ. อภิชญา พิพัฒจิตตระกูล ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 514 5 1 28