การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 360588568 วันที่สมัคร : 2019-09-06 14:55:33
โรงเรียนสุขฤทัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1,665KB
2019-09-06 16:06:30
ส่งเอกสาร 2019-09-06 16:06:30
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 14:07:40
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10252 ด.ช. ธีรดนย์ พันธ์ศิริ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 7
2. 10253 ด.ช. นิพพานชาติ ไชยปัญญา ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 8
3. 10254 ด.ช. วุฒินันท์ นามบุญ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 9
4. 20270 ด.ช. กิตติ์เมธี ชนมณีชัยวัชร์ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 426 4 2 25
5. 20271 ด.ช. สุชาติ แซ่หวง ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 426 4 2 26
6. 20272 ด.ญ. อัยยารัณณ์ ใจใส ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 426 4 2 27