การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 3512124724 วันที่สมัคร : 2019-09-12 14:06:51
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
736KB
2019-09-12 14:07:59
ส่งเอกสาร 2019-09-12 14:07:59
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 13:53:38
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10216 ด.ช. ชวิน จงวิลาศ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 6
2. 10217 ด.ช. มนพล ตั้งทางธรรม ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 7
3. 10218 ด.ญ. วิชิตา บุญล้ำ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 8
4. 20231 ด.ญ. ธวัลพร ธรรมเพชร ป.5 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 425 4 2 21
5. 20232 ด.ช. พรฤทธิ์ แซ่เจียง ป.5 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 425 4 2 22
6. 20233 ด.ช. สร้างสรรค์ ประสิทธิ์นฤทธิ์ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 425 4 2 23