การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 3394149693 วันที่สมัคร : 2019-09-02 13:12:13
โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1,227KB
2019-09-04 09:45:00
ส่งเอกสาร 2019-09-04 09:45:00
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-23 09:13:44
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10189 ด.ช. คริษฐ์ เตชะศรีวรกุล ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 14
2. 10190 ด.ช. ธีวสุ สมบูรณ์ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 15
3. 10191 ด.ช. ไตรสิทธิ์ สิทธิทวีสิน ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 16
4. 20200 ด.ช. วรนาศักดิ์ เกียรติพิเชฐชื่น ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 424 4 2 25
5. 20201 ด.ช. วรภัทร ลาสันเทียะ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 424 4 2 26
6. 20202 ด.ช. เตชิค เรืองธุระกิจ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 424 4 2 27