การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 3382467209 วันที่สมัคร : 2019-09-12 09:19:28
โรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร
793KB
2019-09-12 11:10:39
ส่งเอกสาร 2019-09-12 11:10:39
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-23 09:15:43
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10678 ด.ช. กฤษณ์ หุ่นนอก ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 13
2. 10679 ด.ช. ฐานพัฒน์ ยอเเสง ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 14
3. 10680 ด.ช. ณัฐวัฒน์ จันทร์พวง ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 15
4. 20780 ด.ช. พิชญุตม์ บุญรอดน้อย ป.5 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 536 5 3 10
5. 20781 ด.ช. พุทธินันท์ ลือประเสริฐ ป.5 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 536 5 3 11
6. 20782 ด.ช. สิทธินันท์ ขระเขื่อน ป.5 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 536 5 3 12