การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 3291239905 วันที่สมัคร : 2019-09-09 15:24:25
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
312KB
2019-09-10 19:29:20
ส่งเอกสาร 2019-09-10 19:29:20
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 13:10:53
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10303 ด.ญ. ณธิดา โชตธนวัฒน์ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 23
2. 10304 ด.ญ. ดนิตารัชย์ ดิษยไตรพงศ์ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 24
3. 10305 ด.ช. ธีร์ธาวิน นาคสุกใส ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 25
4. 20327 ด.ช. ชารีฟ มันยา ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 10 - 434 4 3 12
5. 20328 ด.ญ. ปารีณา ศิริพรพิริยะ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 10 - 434 4 3 13
6. 20329 ด.ช. อัครรุตน์ สามารถ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 10 - 434 4 3 14
7. 30307 ด.ญ. ซูรี. เจน รามสูต ม.2 20 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 27
8. 30308 ด.ญ. ณัชชา ใบทอง ม.2 20 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 28
9. 30309 ด.ญ. ปาณัสม์กัญ นามลิ้มเหมนที ม.2 20 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 29
10. 40277 นาย ณรงค์พล ครุธชาติ ม.5 20 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 426 4 2 32
11. 40278 นาย ธีรพัฒน์ พูลทรัพย์ ม.6 20 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 426 4 2 33
12. 40279 นาย ธีรพันธ์ พูลทรัพย์ ม.6 20 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 426 4 2 34