การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 3209212050 วันที่สมัคร : 2019-09-13 23:30:45
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนากราษฎร์อุทิศ จังหวัดพิจิตร
1,106KB
2019-09-14 11:26:11
ส่งเอกสาร 2019-09-14 11:26:11
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 13:38:12
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10547 ด.ช. ชัจชวิญ อนันตชัย ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 22
2. 20619 ด.ช. ธนดล นาควิจิตร ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 525 5 2 24
3. 20620 ด.ช. สิรวิชญ์ ศรีโพธิ์ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 525 5 2 25
4. 20621 ด.ญ. เกตน์สิรี มณีวงศ์ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 525 5 2 26