การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 2899737057 วันที่สมัคร : 2019-09-12 11:16:58
โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
388KB
2019-09-17 20:43:06
ส่งเอกสาร 2019-09-17 20:43:06
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 14:01:12
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10113 ด.ช. ปรัตถกร แก้วประถม ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 8
2. 10114 ด.ช. ภูริวัฒน์ สุ่มมาตย์ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 9
3. 10115 ด.ช. ศุภกร นัทธ์วรพงศ์ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 10
4. 20110 ด.ช. ณัฐพงษ์ สุวรรณน้อย ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 5
5. 20111 ด.ช. พีรชา สุขวงศ์ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 6
6. 20112 ด.ช. เมธาสิทธิ์ โอฬารพุฒิวัฒน์ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 7
7. 30078 ด.ญ. จินดาภา วงศ์ไกรวุฒิ ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 8
8. 30079 ด.ญ. ธัญลักษณ์ ตั้งธนานิธิรัตน์ ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 9
9. 30080 น.ส. นุชนารถ เอโด๊ะ ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 10