การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 2464323229 วันที่สมัคร : 2019-09-03 09:43:17
โรงเรียนบ้านบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
290KB
2019-09-13 10:51:22
ส่งเอกสาร 2019-09-13 10:51:22
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 14:02:20
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10074 ด.ญ. ณัฐรุจา อ่อนเอี่ยม ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 4
2. 10075 ด.ช. ปภังกร หนูช่วย ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 5
3. 10076 ด.ญ. เรอิกะ คาวาอิ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 6
4. 20071 ด.ช. กฤชณรงค์ ธนไชย์ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 1
5. 20072 ด.ช. ถาปัตย์ แสงจันทร์ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 2
6. 20073 ด.ช. อานนท์ มณีแดง ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 3