การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 1361766423 วันที่สมัคร : 2019-09-16 15:12:42
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
420KB
2019-09-17 12:48:41
ส่งเอกสาร 2019-09-17 12:48:41
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 13:31:46
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10720 ด.ช. ธรรมปพน สวิ้งทอง ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 20
2. 10721 ด.ช. พีรกาญจน์ กาญจนวาส ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 21
3. 10722 ด.ญ. วรันธร หลอดคำ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 22
4. 20827 ด.ช. กิตติภพ พรมกสิกร ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 24 - 6312 6 3 22
5. 20828 ด.ญ. ชิตาภา บุรมย์ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 24 - 6312 6 3 23
6. 20829 ด.ช. ศิวนาท ทนงจิตร ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 24 - 6312 6 3 24