การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 1251376198 วันที่สมัคร : 2019-09-24 09:01:32
โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
693KB
2019-09-25 09:37:10
ส่งเอกสาร 2019-09-25 09:37:10
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 15:59:46
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10177 ด.ช. พุทธิมา กตัญญู ป.1 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 2
2. 10178 ด.ช. รฐนนท์ เฉิน ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 3
3. 10179 ด.ช. อภิชาตา แพสันเทียะ ป.2 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 4