บันทึกข้อมูลการรับมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2562


กรุณาใช้โปรแกรม Chrome หรือ Firefox รุ่นล่าสุดเท่านั้น

 
ขั้นตอนที่
1
ขั้นตอนที่
2
 


ขณะนี้เปิดระบบให้นักเรียนสามารถบันทึกและแก้ไขข้อมูลเพื่อพิมพ์เอกสารการมอบตัวได้แล้ว
สำหรับการพิมพ์เอกสารการมอบตัวจะสามารถสั่งพิมพ์ในวันที่ 8 เมษายน 2562