บันทึกข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
โดยนายวีรยุทธ์ คุ้มโภคา

บันทึกข้อมูลนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก และ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักจากนั้นกดที่ปุ่มตกลง