บันทึกข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
โดยนายวีรยุทธ์ คุ้มโภคา


กรุณาใช้โปรแกรม Chrome หรือ Firefox รุ่นล่าสุดเท่านั้น

 
ขั้นตอนที่
1
ขั้นตอนที่
2
 
ขั้นตอนที่
3