การรับสมัครโครงการ SURASAK PRE-TEST 2022 M.1
ประเภทห้องเรียนพิเศษ GEP และ MEP
ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2


โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP) และ MEP

การสอบ Pre-test เป็นการสอบวัดประเมินผลศักยภาพและความสามารถของนักเรียนว่าสามารถสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP และ MEP) ของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โดยใช้วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นมาตรฐานในการสอบ

Download ประกาศรายละเอียดการสมัคร

กรุณาใช้โปรแกรม Chrome หรือ Firefox รุ่นล่าสุดเท่านั้น


 
ขั้นตอนที่
1
ขั้นตอนที่
2
 
ขั้นตอนที่
3
 
ขั้นตอนที่
4
   
ขั้นตอนที่
5