การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4
โครงการห้องเรียนพิเศษ GEP IEP MEP ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2


กรุณาใช้โปรแกรม Chrome หรือ Firefox รุ่นล่าสุดเท่านั้น

 
ขั้นตอนที่
1
ขั้นตอนที่
2
 
ขั้นตอนที่
3
 
ขั้นตอนที่
4
 
ขั้นตอนที่
5
 

 
สรุปจำนวนผู้ยืนยันการ ปีการศึกษา 2565
วันที่ม.1 GEPม.1 MEPม.4 GEPม.4 IEP รวม
ชายหญฺิงรวมชายหญฺิงรวมชายหญฺิงรวมชายหญฺิงรวม
1 29 ก.ย. 66000000000000 0
2 19 ก.พ. 6512719358437459 43
3 20 ก.พ. 6511132432589177512 58
4 21 ก.พ. 65851341562861521 47
5 22 ก.พ. 651411253694046511 49
6 23 ก.พ. 6514142877147121962127 88
7 2 มี.ค. 65000022000000 2
รวม 5950109212344292655305181 289