ประกาศรายชื่อชุมนุม ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

ระบบเลือกชุมนุมจะเปิดให้เลือกได้ตั้งแต่เวลา 10.00น. นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อชุมนุมทั้งหมดที่เปิดให้เลือก ได้จากตารางด้านล่างนี้
เข้าวสู่การเลือกชุมนุม
# รหัส ชื่อชุมนุม จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวน
คงหลือ
นักเรียน
ที่เลือก
1 001 A-math 35 0 35
2 002 UNO หรรษา 35 0 35
3 003 Sudoku 35 0 35
4 004 หมากรุก 35 0 35
5 005 หมากล้อม 35 0 35
6 006 STEM 0 0 0
7 007 E-Sport 40 0 40
8 008 หัวใจพลังงาน 50 32 18
9 009 สภานักเรียน 0 0 0
10 010 รักป่า 40 0 40
11 011 Movie fun 35 0 35
12 012 Spelling bee 35 0 35
13 013 เกมใบ้คำภาษาอังกฤษ 35 17 18
14 014 จุ๊กจิ๊ก จ. จีน 0 0 25
15 015 Jenga Number (บล็อกไม้) 35 0 35
16 016 ภาษาญี่ปุ่น 35 0 48
17 017 ฝรั่งเศส-เยอรมันพาเพลิน 35 0 35
18 018 เกาหลี 35 0 35
19 019 Cardgame battle 35 0 35
20 020 ประชาสัมพันธ์ 35 0 35
21 021 โสต 35 0 35
22 022 ฝึกคิดพิชิตกระดานคำคม 35 5 30
23 023 เพลินเสียงสำเนียงเสนาะ 35 30 5
24 024 ร้อยคำลำนำกลอน 35 32 3
25 025 เสน่ห์ลายลักษณ์อักษรไทย 35 22 13
26 026 พินิจพิชิตวรรณคดี 35 30 5
27 027 วิถีไทยวิถีธรรม 35 2 33
28 028 นักลงทุนตัวน้อย 35 0 35
29 029 SSM แร็ปเปอร์ 35 0 35
30 030 Fine Art 35 0 35
31 031 ศิลปะสร้างสรรค์ 35 0 35
32 032 ดนตรีสากล 35 0 35
33 033 ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน 0 0 0
34 034 Folk song & Music 35 0 35
35 035 วาดภาพ 35 0 35
36 036 นาฏศิลป์ 35 16 19
37 037 Cover dance 1 35 0 35
38 038 Cover dance 2 35 0 35
39 039 แบดมินตัน 50 0 50
40 040 ปิงปองมหาสนุก 40 0 40
41 041 บาสเกตบอล 60 1 59
42 042 วอลเลย์บอล 40 0 40
43 043 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 40 3 37
44 044 Psychomovie 40 0 40
45 045 GOLF 35 0 35
46 046 ฟุตซอล 40 0 40
47 047 ว่ายน้ำ 40 0 40
48 048 SSM Cooking 35 0 35
49 049 นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 40 0 40
50 050 VDO HANDMADE 35 0 35
51 051 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 35 0 35
52 052 หุ่นยนต์ 35 0 35
53 053 พิมพ์คล่อง 35 1 34
54 054 Once upon a time 35 26 9
55 055 ยุวบรรณารักษ์ 40 0 40
56 056 SSM Car Care 40 15 25
57 057 ส่งเสริมสุขภาพ 35 0 35
58 058 SAFETY FIRST 35 25 10
59 059 Skateboard 35 1 34
60 060 นักธุรกิจน้อยร้อยเรื่องช่าง 40 0 40
61 061 คนเอามัน 40 0 40
62 062 นักศึกษาวิชาทหาร 0 0 0
63 063 บราสแบนด์ 0 0 0
64 064 ฟุตบอล/ฟุตซอล 0 0 0